Thuiszorg Forevercare | Thuiszorg Forever Care - Financiering
Ieder mens geeft inhoud aan zijn of haar eigen leven. Dit houdt niet op als je gedurende kortere of langere tijd zorg nodig hebt. In veel gevallen organiseren mensen zelf hun zorg. Soms springen naaste familieleden, buren, vrienden of kennissen bij. In bepaalde gevallen is aanvullende zorg en ondersteuning of begeleiding noodzakelijk. Thuiszorg Forever Care biedt u dan uitkomst.
thuiszorg, foreverecare, forever, care, denhaag, zuidholland, persoonlijkeverzorging, verpleging, individuelebegeleiding, huishoudelijkehulp, wondverzorging, injecties, stoma, stoma-verzorging, voorkomen, behandelen, decubitus ,medicatie, uitzetten, delen, coördineren, zorg, katheter, insuline, injecteren, verzorging, incontinentie, toedienen, medicatie, thuisbeademing, fruitweg, zvw, wmo, wlz, particulier, verzekering, financiering
15338
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15338,unselectable,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Financiering van de zorg

De financiering van onze thuiszorg kan op verschillende manieren. Hieronder een overzicht op welke manier de zorg gefinancierd kan worden:

  • vanuit uw zorgverzekering (Zvw)
  • vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • door particuliere financiering

Een combinatie van deze financieringswijzen is ook mogelijk.

p

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Thuiszorg zoals verpleging, persoonlijke verzorging, tijdelijke zorg wordt gedekt door de basisverzekering. De financiering van de thuiszorg gaat via uw zorgverzekeraar of met een persoonsgebonden budget (PGB). Hiervoor hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

Voor huishoudelijke hulp, ondersteunende begeleiding, ambulante begeleiding en dagbesteding kan u gebruik maken van de Wmo. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. U kan bij uw gemeente een indicatie aanvragen voor de ondersteuning die u nodig heeft. De financiering van de Wmo gaat via een persoonsgebonden budget (PGB). Het budget wordt door de Sociale Verzekeringsbank beheerd. Vanaf 1 januari 2019 kost ondersteuning vanuit Wmo voor alle huishoudens maximaal € 17,50 per vier weken. Bij de berekening van de eigen bijdrage wordt niet meer gekeken naar de hoogte van het inkomen en vermogen.

p
p

Wet langdurige zorg (Wlz)

Bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat het om zorg met verblijf in een instelling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg. U kunt ook thuis blijven wonen als u dat wilt. U kunt alleen in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz als u vanwege een ziekte of aandoening blijvend bent aangewezen op 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht.

Heeft u recht op Wlz dan kan u bij ons terecht met een persoonsgebonden budget (PGB) indicatie. De financiering van de Wlz gaat via een persoonsgebonden budget (PGB)

Het budget wordt door de Sociale Verzekeringsbank beheerd. Als de cliënt 18 jaar of ouder is, betaalt hij/zij echter wel een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Particuliere financiering

Naast normale thuiszorg bestaat er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van particuliere zorg. Particuliere thuiszorg wordt niet gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet, Wmo of Wlz. Dit betekent dat u zelf de rekening van de geleverde zorg dient te betalen. Een reden om voor particuliere zorg te kiezen kan zijn dat u zelf (meer) behoefte heeft aan zorg, maar voor deze (meer uren aan) zorg geen indicatie heeft gekregen.

De hoogte van de kosten voor onze particuliere thuiszorg zijn afhankelijk van de zorgverlening die u kiest. Tijdens een intakegesprek brengen wij dit samen met u in kaart. De kosten betaalt u met eigen middelen.

p

Met al uw financieringsvragen omtrent thuiszorg kunt u ons raadplegen.

error: Inhoud kopieëren is niet toegestaan!